آرشیو برچسب ها : شیر سیلندر اکسیژن

شیر سیلندر اکسیژن متداولترین اتصالات مورد استفاده در تاسیسات به شرح زیر طبقه بندی می شوند: ۱. زانویی: این اتصالات برای تغییر جهت لوله به اندازه ۹۰ تا ۴۵ درجه بکار برده میشود که خود شامل زانویی قائم ۹۰ درجه – زانویی ۴۵ درجه – زانویی روپیچ و توپیچ ۹۰ درجه – زانویی روپیچ توپیچ […]

error: دزدی ممنوع !!!