73

شیر ترموستاتیک

0 نظر برچسب: , , , , , , ,

شیر ترموستاتیک گرمایش از کف (FHV)  کنترل دمای اتاقهای مجهز به سیستم گرمایش از کف و سیستم ترکیبی گرمایش از کف و رادیاتورشیرهای FHV مناسب برای اتاقهایی که دارای سیستم…