الاتالبتت

شیر اطمینان

۰ نظر برچسب: , , , , , , ,

دارای مکانیزم کنترل فشار شیر، ساخت ایتالیا پروانه کاربرد استاندارد  CE اروپا (تحت لیسانس شرکت RBM ایتالیا) جهت حفاظت از دیگهای بخار تنظیم شده برای فشار ۳ یا ۶ اتمسفر…