آبگرمکن گازی دیواری

آبگرمکن گازی دیواری

0 نظر برچسب: , , , , , , , , ,

آبگرمکن گازی دیواری: این نوع آبگرمکن به دلیل آنکه آبگرم یک خانواده را به صورت لحظه ای تهیه می کند آبگرمکن فوری دیواری نامیده می  شود.آبگرمکن فوری با داشتن حجم…