آرشیو برچسب ها : شیرهای دروازه ای

شیرها شیر چیست؟ یک وسیله مکانیکی است که می تواند جریان و فشار سیال را درون یک سیستم کنترل نماید و وظایف زیر را بر عهده دارد. ۱-      قطع و وصل جریان سیال ۲-      کنترل جهت جریان سیال ۳-      تنظیم جریان یا فشار سیال ۴-      محافظت لوله ها و اجزا سیستم از فشار بالا در […]