آرشیو برچسب ها : شومینه جدید

مکانیزم عملکرد این محصول بر اساس ترکیب گاز شهری یا گاز مایع با اکسیژن موجود در محیط است و در نتیجه ی این واکنش مقدار زیادی حرارت و گازهای دی اکسید کربن و بخار آب آزاد می شود که گازهای مضر از طریق دودکش از محیط خارج می گردند. شومینه های تولیدی شرکت دمایار خصوص […]

error: دزدی ممنوع !!!