اجرای تجهیزات سد و نیروگاهی

تجهیزات سد و نیروگاهی

0 نظر برچسب: , , , , , , ,

یكي از فعاليت هاي اصلي شركت صنعتی دمایار در زمينه طراحی، ساخت و نصب تجهيزات نيروگاهي و سد سازي ميباشد . اين شركت با در اختيار داشتن نيروي متخصص و…