چیلر تک اثره

چیلر جذبی تک اثره

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

چیلر جذبی تک اثره چیلر جذبی تک اثره آب از سیکلی استفاده می کند و شامل ژنراتور تکی،کندانسور و اواپراتور و ابزوربر مبدل حرارتی و پمپ ها می باشد. ای…