سیستم های تابشی دمایار

دستگاه حرارت تابشی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

دستگاه حرارت تابشی  در دستگاه گرمایشی تابشی، گاز شهری (یا گازوئیل) به وسیله مشعل مخصوص با شعله طویل، درون لوله ی با ضریب تابشی زیاد می سوزد. این حرارت تولید…

سیستم گرمایشی تابشی

سیستم گرمایشی تابشی

0 نظر برچسب: , , , , ,

سیستم گرمایشی تابشی بدون اینکه انرژی گرمایی خود را به هوا منتقل کند اول به کف سالن میرساند و بستری گرم برای پرنده ایجاد میکند و بدون اتلاف انرژی تعداد…