سرمایش تبخیری

سرمایش تبخیری

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

سرمایش تبخیری هنگامیکه رطوبت به هوا اضافه می شود رطوبت نسبی افزایش می یابد و افراد احساس می کنند که دما کاهش یافته است این شیوه در مواردی قابل استفاده…