سیستم های تشعشعی سقفی

سیستم های تشعشعی سقفی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

سیستم های تشعشعی سقفی سیستم های سقفی معمولا نسبت به سیستم های کفی ترجیح داده می شوند.سیم های سقفی معمولا ظرفیت حرارتی کمتری نسبت به سیستم های کفی دارند.پس عکس…