آرشیو برچسب ها : سیستم سرمایشی

در این سیستم هوای بیرون از سالن به وسیله ی فن ها از پشت پدهای مرطوب مکیده می شوند و حرکت هوا در مسیر تا محل خروج از فن موجبات سرمایش و افزایش رطوبت سالن گلخانه را فراهم می کند  

CCHP،  تولید سه گانه گرمایش و سرمایش و توان الکتریکی بطور همزمان از یک منبع سوخت میباشد و توسعه ای از تولید همزمان برق و گرما میباشد که با فناوریهای سرمایشی حرارت فعال کوپل میشوند و حرارتی را که از  CHP اتلاف میشود برای تولید سرمایش در یافت میکنند. منفعت بردن از CHP به ۱۰۰ […]

SYCON  متمرکز کننده انرژی خورشیدی میباشد و دارای یک دستگاهGPS که در هر دو جهت قائم و افقی است. این محصول می تواند آب گرم را تا درجه حرارت C ۫ ۱۱۰ تولید کند و ظرفیت آب را بطور خودکار تنظیم کند. Sycon علاوه بر اینکه یک سیستم گرمایشی و سرمایشی میباشد بلکه برای تولید ابهای گرم بهداشتی و […]

اکونوپک یک دستگاه سرمایشی و گرمایشی یکپارچه میباشد. این دستگاه دارای یک اتاقک ایرواشر که در تابستان سرمایش تبخیری ایجاد واتاقک دیگر بنام کوره هوای گرم که در زمستان گرمایش فضا را ایجاد میکند. اکونوپک برای عملکرد خود به هیچ وسیله جانبی مانند موتورخانه و بویلر و سیستم لوله کشی آ بگرم نیازی ندارد. فقط […]