کنترلر و راه اندازها

کنترلرها و راه انداز چیلر

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

کنترلرها و راه انداز چیلر یک تابلوی کنترل مبتنی بر ریز پردازنده به منظور فراهم آوردن کنترل دقیق آب سرد و همچنین نظارت و حفاظت و عملکردهای انطباقی مرزی بر…