داکیت-اسپلیت

سیستم تهویه داکتد اسپلیت

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

سیستم های تهویه داکتد اسپلیت یا سیستم های تهویه کانالی، سیستم های تهویه مطبوعی هستند که از طریق سیکل تبرید تراکمی، بار سرمایشی و توسط کویل آب گرم، بار گرمایشی…