سیستم هواگیری

سیستم هواگیری

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , ,

سیستم پرچ (هوازدائی) چیلرهای فشار پایین برای حذف هوا و رطوبتی که ممکن است به داخل آنها نفوذ یابد به طور استاندارد دارای یک سیستم پرچ بوده که در ضمن…