40

سیستم تصفیه ممبران

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

سیستم تصفیه ممبران بیوراکتور (MBR) در فرآیند MBR روش‌های قدیمی فیلتراسیون با فرآیندهای غشایی تکامل یافته‌اند. در این فرآیندها از غشاهای نیمه تراوا به عنوان عامل اصلی جداسازی بهره گرفته…