چیلر هیتر

چیلر/ هیتر

0 نظر برچسب: , , , , , , , ,

چیلر/ هیتر یکی از مزایای چیلر شعله مستقیم این است که می تواند هم برای فراهم کردن گرمایش و هم سرمایش مورد استفاده قرار گیرد بنابرین این چیلرها میتوانند برای تکمیل…

سیستم سرمایشی خورشیدی فعال

سیستم سرمایشی خورشیدی فعال

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

سیستم سرمایشی خورشیدی فعال سیستم سرمایش خورشیدی فعال، اندکی پیچیده تر از سیستم سرمایش خورشیدی غیر فعال می باشد. در سیستم خورشیدی فعال برای سرد کردن ساختمان های خود به…