آرشیو برچسب ها : سختی گیر مخزنی

مفهوم سختی آب (Hardness): سختی اب به قسمتی از مواد و فلزات محلول در آب میگویند که خاصیت رسوبی دارند و تشکیل شده از ترکیبات آهن، منگنز، استرانسیم، آلومینیوم و به خصوص کلسیم و منیزیم میباشند که از ۴ مواد اول مقدار بسیار ناچیزی در اب موجود میباشد. در این حالت کلیه مقاصد عملی می‌‌توان […]