رسوبگیر-الکترومغناطیسی

رسوبگیر الکترومغناطیسی

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

رسوب زدای الکترو مغناطیسی : امواج الکترونیکی دائما به وسیله دستگاه PAC تغییر میکنند و توسط  آنتن هایی که بدور لوله آب پیچانده می شوند به آب سخت داخل لوله…