آرشیو برچسب ها : سختی گیر آبیاری قطره ای

الف:کاربرد سیستم رسوبزدای الکترونیکی درسیستم های آبیاری تحت فشار به منظور مانع شدن ازایجاد رسوب درنازلها وقطره چکانها – ب:به کار گیری سیستم پکیج مغناطیسی به منظور رفع کلی مشکل شوری آب درکشاورزی REDUCE EC – توضیحات مربوط به بندالف: –  کشاورزان وباغداران عزیز در بیشترمناطق کم آب کشور جهت بهره گیری بهینه ازآب̨ ازسیستم […]

error: دزدی ممنوع !!!