سبد حمل تخم مرغ

سبد حمل تخم مرغ

۰ نظر برچسب: , , , , , , ,

سبد حمل تخم مرغ: سوارشدن این دستگاه فوق العاده و ویژه بر روی هم به دو حالت مختلف صورت میپذیرد. در حالت اول زمانی که شانه های تخم مرغ در…