گرمایش تابشی سرامیکی

سامانه های تابشی سرامیکی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

سامانه های تابشی سرامیکی سامانه های تابشی سرامیکی بالاترین سطح تابشی را بین سامانه های تابشی گازسوز که امروزه استفاده می شوند دارا می باشند؛هم از این رو برای سالن…

انواع گرمایش تابشی

انواع سامانه های گرمایش تابشی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

انواع سامانه های گرمایش تابشی امروزه سامانه های گرمایش تابشی متنوعی بر مبنای انواع حامل های انرژی طراحی،تولید و استفاده می شوند. همانگونه که اشاره شد میزان گسترش انواع سامانه…