کارکرد دستگاه جوجه کشی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , ,

یک دستگاه شبیه سازی جوجه کشی پرندگان با نگه داشتن تخم مرغ گرم و در رطوبت درست است، و در صورت نیاز به آنها به نوبه خود، به آنها تخم.…