آرشیو برچسب ها : رعایت موارد فنی آبگرمکن دیواری

نکات فنی و ایمنی آبگرمکن محلی که برای نصب آبگرمن های دیواری انتخاب می شود باید دارای شایط زیر می باشد: –          حداقل قطر لوله های آب سرد و گرم ۱۵ میلی متر ۲/۱ باشد. –          نزدیک ترین نقطه به محل اصلی مصرف آبگرمکن باشد.حداکثر این فاصلی برای آبگرمکن های کوچک ۵ متر و برای […]