کاغذ بهداشتی دمایار

کاغذ بهداشتی جوجه

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

اهمیت یک شروع خوب و تاثیر آن بر عملکرد و وزن نهایی جوجه های گوشتی بر کسی پوشیده نیست. سهولت دسترسی به آب و دان و همچنین مزیت های بهداشتی…

واکسیناسیون جوجه

واکسیناسیون جوجه ها

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

شناخت روش واکسیناسیون : برای اثر بخشی واکسیناسیون ضروری است مرغدار موارد زیر را انجام دهد: 1-      سن مرغ ها،در خلال سه هفته اول زندگی جوجه ها ایجاد مصونیت در…