سختی گیر کشاورزی

رسوب گیر کشاورزی

۰ نظر برچسب: , , , , , , ,

الف:کاربرد سیستم رسوبزدای الکترونیکی درسیستم های آبیاری تحت فشار به منظور مانع شدن ازایجاد رسوب درنازلها وقطره چکانها – ب:به کار گیری سیستم پکیج مغناطیسی به منظور رفع کلی مشکل…