ردیابی خورشیدی

ردیابی خورشیدی

2 نظر برچسب: , , , , , , , , ,

ردیابی خورشیدی در زمینه ردیابی خورشیدی طرف دار قرار دادن پانل های خورشیدی روی سطوح ثابت مانند سقف هستند به گونه ای که حدالامکان در طول سال حرکت نکند. این…