دیگ های آبداغ (آبگرم)

دیگ های آب داغ

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

در دیگ های آب داغ، محصولات حاصل از سوختن بعد از عبور از کوره به لوله هایی که مسئولیت انتقال حرارت را بر عهده دارند هدایت می گردند و انرژی حرارتی…