توربین بخار

توربین بخار

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

توربین بخار قدمتی دیرینه و بیش از یکصد سال دارند ظرفیت تولید توان الکتریکی اینگونه توربین ها از چند کیلووات تا 80 مگاوات است البته استفاده از این نوع توربین…