آرشیو برچسب ها : دی اریتور صنعتی

• کاهش اکسیژن محلول در آب • کاهش دی اکسید کربن آزاد قابل اندازه گیری تا حد صفر • افزایش حرارت آب تغذیه دیگ های دمایار تا نقطه جوش برای جلوگیری از شوک حرارتی از مزایای این نوع محصولات دمایار است. • جدا کردن هوای موجود در آب و جلوگیری از تاثیر ناشی از تجمع […]

سیستم هوازدای گرم (Thermal deareator) مزایای سیستم هوازدای گرم: برای از بین بردن گازهای موجود در آب (نظیر اکسیژن و دی اکسید کربن) که در اثر فشار و حرارت سیستمهای تاسیساتی نظیر سیستم دیگ بخار خاصیت خورندگی بر روی فلزات پیدا می‌کند از دستگاهی بنام هوازدای حرارتی کمک گرفته میشود در کل این گازها باید […]

error: دزدی ممنوع !!!