دیگ روغن داغ

دیگ روغن داغ

0 نظر برچسب: , , , , ,

در یک دستگاه گرمایش مرکزی مهمترین واسط  جابه جایی  حرارت در فاز مایع ، آب گرم و یا آب داغ می باشد. اما بادر نظر گرفتن به گسترش خیلی سریع…

دیگ بخار تمام استیل

دیگ روغن داغ

0 نظر برچسب: , , , , , , , ,

دیگ های روغن داغ شرکت الوند مدل ALHOB به صورت یکپارچهو یکنواخت و در دو نوع کوئلی (OIL TUBE) ایستاده و خوابیده مطابق با استاندارد های بین الملی API و…