آرشیو برچسب ها : دیگ روغن

در یک دستگاه گرمایش مرکزی مهمترین واسط  جابه جایی  حرارت در فاز مایع ، آب گرم و یا آب داغ می باشد. اما بادر نظر گرفتن به گسترش خیلی سریع و روز افزون فرآیند های صنعتی که در طی آنها بیش از پیش به دماهای بالاتر احتیاج می شود، یک سیستم انتقال دهنده حرارت که […]

دیگ های روغن داغ شرکت الوند مدل ALHOB به صورت یکپارچهو یکنواخت و در دو نوع کوئلی (OIL TUBE) ایستاده و خوابیده مطابق با استاندارد های بین الملی API و DIN4754 از ظرفیت ۲۰۰/۰۰۰ Kcal/hrتا ۵/۰۰۰/۰۰۰ Kcal/hr بوده که با فشار کاری ۱۰ اتمسفر و دمای بیرون امدن روغن داغ تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد […]

error: دزدی ممنوع !!!