سیکل تبرید جذبی

سیکل تبرید جذبی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , ,

سیکل تبرید جذبی مقایسه سیکل تبرید جذبی با سیکل تبرید تراکمی بخار که آشنایی بیشتری با آن وجود دارد اغلب راه آسانی برای معرفی سیکل تبرید جذبی است. سیکل تبرید…

مبردها

مبردها

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

چیلر سانتریفیوژ در چارچوب سیکل تبرید بخار مبرد اواپراتور را ترک کرده و به کمپرسور جریان می یابد جاییکه در آنجا به فشار و دمای بالاتری متراکم می گردد.سپس بخار…