آرشیو برچسب ها : دمپر کانال

اصولا  از این محصول برای کنترل میزان دبی هوا در کانال ها و دریچه ها بهره گرفته میشود و عملکرد آن در کانال های هوا دقیقا همانند شیر آب در خطوط لوله آب رسانی میباشد . به همین خاطر هم برای قطع و وصل و هم برای کنترل میزان جریان مورد استفاده قرار میگیرد. این […]