آرشیو برچسب ها : دما ورطوبت در جوجه کشی

نگهداری جمعیت جوجه ها در حد استاندارد پس از گذشت ۱ هفته از سن جوجه ها حرارت زیر دستگاه مادر (حاشیه بیرونی) می بایست حدود ۳ درجه کاهش یابد. این کاهش دما در هفته های بعدی به صورت زیر اعمال خواهد شد. پایان هفته اول : ۳۵ درجه سانتیگراد پایان هفته دوم: ۳۲ درجه سانتیگراد […]

error: دزدی ممنوع !!!