آرشیو برچسب ها : دمایار تولید کننده منبع کویل دار

گروه صنعتی دمایار  تولید کننده منبع کویل دار طبق نقشه و روش ساخت بل اند گاست امریکا، معتبرترین و با سابقه ترین سازنده منابع کویل دار در سطح کشور می باشند. گروه دمایار  با در نظر گرفتن تمامی جوانب مهندسی و استانداردها جهت تهیه آب گرم مصرفی به وسیله بخار یا آب داغ  این سیستم […]