انواع فیلترهاي گاز خشك

فیلترهاي گاز خشك

0 نظر برچسب: , , , , , , , , ,

فيلترهاي گاز  تولیدی گروه دمایار به منظور جداسازي ذرات جامد تا ۵ ميكرون در مسير خط لوله گاز قرار مي گيرند. جريان گاز پس از ورود به فيلتر از سرعتش…