آرشیو برچسب ها : دستگاه کندانسور

کندانسور هوایی این مدل از کندانسور های هوایی در ظرفیت ۳ الی ۱۰۰ تن تیرید با توجه به شرایط اقلیمی مشتری طراحی و ساخته میشوند.