74

کنترل دیگ

0 نظر برچسب: , , , , , ,

کنترل دیگ ECL 100B موارد استفاده : ECL 100B   کنترلی جهت متعادل کننده دما  در سیستمهای گرمایشی  با سوخت مایع و یا گاز میباشد . ECL 100B  دارای خروجیهای رله…