دستگاه تبخیر کننده دی اکسید کربن

دستگاه تبخیر کننده CO2

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

دستگاه تبخیر کننده CO2  : دستگاه تبخیر کننده CO2جهت تبدیلCO2از فاز مایع به فاز گاز در صنایع غذایی ،نوشابه سازی ،تولید آب گازدار،کارخانجات تولیدی بزرگ جهت پروسه جوشکاری تحت حفاظت…