اسپیلت-دیواری

اسپلیت دیواری

0 نظر برچسب: , , , , , ,

این دستگاه به صورت خودکار در 2 ساعت اول کارکرد , یک درجه دمـای انتخابی ســرمایش یا گــرمایش را کاهــش می دهد و طی  5 ساعت بعدی به تدریج دمای…