آرشیو برچسب ها : دستگاه اسپلیت دیواری

این دستگاه به صورت خودکار در ۲ ساعت اول کارکرد , یک درجه دمـای انتخابی ســرمایش یا گــرمایش را کاهــش می دهد و طی  ۵ ساعت بعدی به تدریج دمای اتاق را  ثابت نــموده و خاموش می شود، این امر موجب ایجاد راحـتی بیشتر در هنگـام خـواب و حـداکثر صرفه جویی انرژی می شود.  اطلاعات […]

error: دزدی ممنوع !!!