آرشیو برچسب ها : خرید گرم کننده تابشی SCR

گرم کننده تابشی SCR  برای ساختمانهای بلند مناسب میباشد و میتوان در محیط بیرون ساختمان هم از ان استفاده کرد و امکان نصب ان روی دیوار به صورت زاویه دار وجود دارد.و قابلیت دیگر ان شبکه کنترلی در مدل اتوماتیک و حفظ دمای تنظیمی میباشد.میتوان به یک سیستم کنترل شانزده واحد گرمایشی متصل کرد.این محصول […]