کندانسور-تبخیری

کندانسور تبخیری

۰ نظر برچسب: , , , , ,

کندانسور تبخیری پربازده در کندانسورهای تبخیری گاز متراکم و داغ شده از کمپرسور، از داخل کویل عبور داده می شود و سطوح بیرون کویل با آب گردشی کندانسور مرطوب می…