پکیج-کلر-زنی

پکيج کلرزني

0 نظر برچسب: , , , , , , ,

پکيج کلرزني استفاده از ترکیبات کلر یا کلرزنی یکی از رایج ترین روشهای گندزدایی و از بین بردن پاتوژنهای بیماری زای موجود در آب و پسابهای تصفیه شده می باشد.…