پلاگ-فن

پلاگ فن

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

پلاگ فن با درنظر گرفتن الزامات زیست محیطی و اقتصادی به طور فزاینده دقیق می باشد و به دلیل فناوری خاص طراحی شده , در فرایند تهویه و تهویه مطبوع…