مبدل-حراراتی

مبدل حرارتی

0 نظر برچسب: , , , , ,

مبدل حرارتی دارای طراحی مکانیکی طبق استاندارد ASME مشخصات طبق استاندارد TEMA طراحی حرارتی با نرم افزار HTFS با توجه به مشخصات ارائه شده توسط مشتری هرگونه طراحی مکانیکی و…