12

لوور ماسه گیر

0 نظر برچسب: , , , , , ,

لوور ماسه گیر جهت تامين هواي تازه در مكانهايي كه هوا با شن و ماسه و ذررات درشت معلق همراه است، به کار میرود.  از ويژگي هاي  بارز اين لوورها…