9

صداگیر کانالی

۰ نظر برچسب: , , , , ,

صدا گیر ها در دو نوع گرد و چهار گوش که مناسب جهت نصب در سیستم های کانال کشی رفت و برگشت اعم از ایرواشر ،هوا ساز و پکیج یونیت…