60

شیر ظرفیت ثابت

0 نظر برچسب: , , , , ,

شیر های ظرفیت ثابت: مدل های متنوعی از شیرهای رادیاتور فوق موجود میباشد. شیرهای RA-FN جهت استفاده در سیستمهای دو لوله ای شیرهای RA-G جهت به کار گیری در سیستمهای…