30

تصفیه آب صنعتی

0 نظر برچسب: , , , , , ,

سیستم تصفیه آب آشامیدنی و صنعتی فرآیندهای تصفیه آب، با توجه به کیفیت آب خام و همچنین کیفیت آب تصفیه شده مورد نظر طراحی و تولید میگردد. این فرآیندها شامل…