آرشیو برچسب ها : خرید سيستم تصفيه ممبران

ممبران غشاء معمولا از استات سلولز ، پلی آمید و پلی فنیل اکسید تولید می گردد و منافذ بی نهایت ریزی ( کمتر از µm  ۰٫۰۰۱ ) را دارد. این منافذ بی نهایت ریز در مقایسه ، شصت هزار برابر کمتر از قطر موی سر انسان است در نتیجه مکانیسم اسمز معکوس با فیلتراسیون متفاوت […]

سیستم تصفیه ممبران بیوراکتور (MBR) در فرآیند MBR روش‌های قدیمی فیلتراسیون با فرآیندهای غشایی تکامل یافته‌اند. در این فرآیندها از غشاهای نیمه تراوا به عنوان عامل اصلی جداسازی بهره گرفته میشود. فرآیندهایی که براساس انواع غشا پی‌ریزی میشوند، قادر به جداسازی مواد با اندازه‌های مختلف از سیال میباشند. بیوراکتورهای غشایی به طور کلی سیستم‌هایی میباشند […]